Bases del concurs «GUANYA 2 PATINS ELÈCTRICS»

Identificació de l’empresa organitzadora

L’empresa Mobiprix, amb domicili fiscal a la Ronda Santa María n2 de Barberà del Vallès (Barcelona) i amb CIFA25072224, ha organitzat aquesta campanya titulada «GUANYA 2 PATINS ELÈCTRICS»

Dates de començament i finalització del concurs i àmbit geogràfic

La data d’inici del concurs serà el 15 d’Octubre de 2018 a les 10:00h, i finalitzarà el dia 31-12-2018 a les 23:59h. Es podrà participar només en aquest període de temps.

La campanya està dirigida als usuaris d’Espanya que participin a qualsevol de les botigues físiques.

Regles i condicions per participar

Qualsevol persona major d’edat que faci una comanda a qualsevol de les botigues entrarà automàticament a formar part del sorteig dels patins, un a cada període de temps (veure a continuació), i sota les següents condicions de participació:

 • Podran participar en el concurs aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya.
 • Per participar hauran de fer una o més comandes durant els dos períodes de sorteig:
  1. del 15 d’octubre al 15 de novembre (ambdòs inclosos) pel sorteig del primer patinet
  2. del 16 de novembre al 31 de desembre (ambdòs inclosos també) pel sorteig del segon patinet
 • Només serà vàlida una participació per comanda, sempre a nom de la persona que la va fer.
 • Caldrà que la persona guanyadora reculli el premi presentant el seu DNI
 • Els premis s’entregaran nomès a la botiga on es va fer la comanda o al Centre Logístic de Barberà del Vallès, si la comanda va ser recollida allà
 • Si el guanyador/a no recull el premi en un període de temps d’un mes després de ser avisat/da, aquest premi pot quedar desert
 • En cas que el personal de Mobiprix no pugui contactar emb els/les guanyadors/es en un periode de 2 setmanes, els premis poden quedar deserts
 • Els guanyadors/es es donaran a conèixer al web de Mobiprix, al blog de Mobiprix i als canals socials de Mobiprix, fent només aparèixer el nom i les inicials dels cognoms dels/les guanyadors/es
 • Qualsevol participant pot rebutjar el premi en cas de no voler-ho

Selecció del guanyador i modalitat de sorteig

Els guanyadors/es s’esculliran davant la notaria Immaculada Rubies Royo a la Notaria Rúbies Tarragona, amb adreça a l’Avinguda Diagonal 407, cinquè pis, de Barcelona, als següents períodes:

 1. PRIMER SORTEIG: es farà del 19 al 30 de novembre (en funció de la disponibilitat horària de la notaria)
 2. SEGON SORTEIG: esfarà del 7 al 30 de gener  (en funció de la disponibilitat horària de la notaria)

Es seleccionaran 3 persones per  a cada sorteig: un guanyador principal i segon i tercer de reserva (en cas de no poder contactar amb el primer).

Valor i naturalesa dels premis

Els premis, un per cada període de temps, seràn dos patinets elèctrics de la marca Xiaomi, model Mi Scooter M365, valorat aproximadament en 400€ (preu mitjà en Amazon.es durant setembre de 2018).

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l’empresa Mobiprix titular i responsable d’aquest fitxer, amb l’objectiu de:

• Gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb ells.
• Comunicar que han resultat guanyadors del concurs.

Mobiprix garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el concurs «GUANYA 2 PATINS ELÈCTRICS», especialment pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

Aquest concurs no està vinculat a cap plataforma o xarxa social

Mobiprix farà servir les xarxes socials que estimi oportunes per donar a conèixer el concurs, pero cap de les xarxes socials no patrocina, avala ni administra de manera alguna aquesta promoció, ni està associat a ella. Igualment no comparteix cap mena d’informació dels seus participants a cap xarxa social.

Acceptació de les Bases Legals

La participació en el concurs implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, Mobiprix quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

© 2023 Blog Mobiprix. All Rights Reserved.

Todas las marcas y logos están registradas. Mobiprix no se hace responsable de las opiniones vertidas en artículos y comentarios